Skulptör

En skulptör som arbetar i sten.
En skulptör hugger och sågar ut en figur i en trädstam.

En skulptör (med äldre språkbruk bildhuggare) är en konstnär som skapar skulpturer och andra tredimensionella konstföremål. En skulptör kan arbeta med alla slags material: traditionellt har lera, brons, marmor eller granit varit vanligast. Idag använder skulptörer även aluminium och olika sorters plast.

Under 1800-talet kallades kvinnliga skulptörer för skulptriser. Numer är yrkestiteln könsneutral.

Se även

Auktoritetsdata
LCCN: sh85119000GND: 4139550-5BNF: cb11988383s (data)NDL: 00573642NKC: ph125736BNE: XX527282